• โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

ดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมครู ประจำปี 2566     ครั้ง วันที่
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 6/2566 ดาวน์โหลด 1.24 MB 30 26 พ.ค. 66
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 5/2566 ดาวน์โหลด 0.75 MB 28 17 เม.ย. 66
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 4/2566 ดาวน์โหลด 0.63 MB 22 17 เม.ย. 66
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 3/2566 ดาวน์โหลด 1.67 MB 22 2 เม.ย. 66
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด 0.87 MB 29 2 เม.ย. 66
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด 1.27 MB 20 2 เม.ย. 66
บันทึกการประชุมครู ประจำปีการศึกษา 2565     ครั้ง วันที่
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 13/2565 ดาวน์โหลด 0.94 MB 26 26 ธ.ค. 65
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 12/2565 ดาวน์โหลด 1.21 MB 25 26 ธ.ค. 65
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 10/2565 ดาวน์โหลด 0.72 MB 27 26 ธ.ค. 65
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 9/2565 ดาวน์โหลด 0.88 MB 26 26 ธ.ค. 65
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 8/2565 ดาวน์โหลด 0.91 MB 33 19 ต.ค. 65
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 7/2565 ดาวน์โหลด 0.61 MB 33 19 ต.ค. 65
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 6/2565 ดาวน์โหลด 1.05 MB 36 12 ก.ย. 65
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 5/2565 ดาวน์โหลด 0.86 MB 31 4 ก.ย. 65
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 4/2565 ดาวน์โหลด 1.18 MB 36 4 ก.ย. 65
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 3/2565 ดาวน์โหลด 0.97 MB 32 4 ก.ย. 65
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด 1.37 MB 32 4 ก.ย. 65
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด 2.24 MB 48 27 มิ.ย. 65
แบบรายงาน     ครั้ง วันที่
พฐ.13 แบบหนังสือส่งรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบเขตพื้นที่บริการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ดาวน์โหลด 0.04 MB 560 13 มิ.ย. 64
พฐ.20/1 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน ดาวน์โหลด 0.02 MB 38 13 มิ.ย. 64
บค.02 แบบสำรวจข้อมูลประชากรวัยก่อนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ดาวน์โหลด 0.04 MB 35 13 มิ.ย. 64
บค.09 แบบหนังสือรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา ดาวน์โหลด 0.03 MB 37 13 มิ.ย. 64
บค.09/1 บัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลด 0.03 MB 41 13 มิ.ย. 64
บค.09/2 บัญชีรายชื่อเด็กในเขตบริการที่ผู้ปกครองไม่ส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลด 0.03 MB 37 13 มิ.ย. 64
บค.09/3 แบบรายงานการรับเด็กนอกเขตบริการของโรงเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลด 0.03 MB 48 13 มิ.ย. 64
บค.11 แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 51 13 มิ.ย. 64
บค.12 แบบหนังสือรายงานกรณีผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.05 MB 45 13 มิ.ย. 64
บค.14 แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 40 13 มิ.ย. 64
บค.15 แบบรายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 38 13 มิ.ย. 64
บค.21 แบบหนังสือขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 42 13 มิ.ย. 64
บค.27 หนังสือรับรองการไม่มีตัวตน ดาวน์โหลด 0.03 MB 42 13 มิ.ย. 64
บค.29 แบบหนังสือรายงานการจำหน่ายนักเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 47 13 มิ.ย. 64
บค.29/1 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน ดาวน์โหลด 0.03 MB 46 13 มิ.ย. 64
บันทึกการประชุมครู ประจำปีการศึกษา 2564     ครั้ง วันที่
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 23/2564 ดาวน์โหลด 0.66 MB 34 2 มี.ค. 65
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 22/2564 ดาวน์โหลด 1.39 MB 32 23 ก.พ. 65
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 21/2564 ดาวน์โหลด 0.99 MB 33 6 ก.พ. 65
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 20/2564 ดาวน์โหลด 0.71 MB 33 6 ก.พ. 65
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 19/2564 ดาวน์โหลด 0.70 MB 34 6 ก.พ. 65
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 18/2564 ดาวน์โหลด 0.74 MB 35 24 ธ.ค. 64
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 17/2564 ดาวน์โหลด 0.86 MB 29 2 ธ.ค. 64
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 16/2564 ดาวน์โหลด 1.64 MB 35 12 พ.ย 64
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 15/2564 ดาวน์โหลด 1.45 MB 37 1 พ.ย 64
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 14/2564 ดาวน์โหลด 1.37 MB 43 14 ต.ค. 64
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 13/2564 ดาวน์โหลด 0.65 MB 42 14 ต.ค. 64
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 12/2564 ดาวน์โหลด 0.78 MB 36 20 ส.ค. 64
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 11/2564 ดาวน์โหลด 0.74 MB 39 18 ส.ค. 64
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 10/2564 ดาวน์โหลด 6.22 MB 38 28 ก.ค. 64
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 9/2564 ดาวน์โหลด 0.31 MB 36 5 ก.ค. 64
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 8/2564 ดาวน์โหลด 0.27 MB 38 20 มิ.ย. 64
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 7/2564 ดาวน์โหลด 0.46 MB 41 20 มิ.ย. 64
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 6/2564 ดาวน์โหลด 1.80 MB 44 31 พ.ค. 64
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 5/2564 ดาวน์โหลด 5.46 MB 38 7 พ.ค. 64
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 4/2564 ดาวน์โหลด 5.58 MB 41 20 เม.ย. 64
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 3/2564 ดาวน์โหลด 2.10 MB 42 27 ก.พ. 64
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลด 1.27 MB 39 15 ม.ค. 64
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด 1.11 MB 36 15 ม.ค. 64
บันทึกการประชุมครู ประจำปีการศึกษา 2563     ครั้ง วันที่
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 19/2563 ดาวน์โหลด 1.18 MB 47 3 ม.ค. 64
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 18/2563 ดาวน์โหลด 0.95 MB 41 3 ม.ค. 64
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 17/2563 ดาวน์โหลด 2.36 MB 43 10 ธ.ค. 63
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 16/2563 ดาวน์โหลด 1.91 MB 38 24 พ.ย 63
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 15/2563 ดาวน์โหลด 1.65 MB 39 3 พ.ย 63
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 14/2563 ดาวน์โหลด 1.89 MB 39 8 ต.ค. 63
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 13/2563 ดาวน์โหลด 2.13 MB 39 8 ต.ค. 63
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 12/2563 ดาวน์โหลด 1.77 MB 41 8 ต.ค. 63
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 11/2563 ดาวน์โหลด 1.98 MB 32 8 ต.ค. 63
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 10/2563 ดาวน์โหลด 2.63 MB 30 8 ต.ค. 63
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 9/2563 ดาวน์โหลด 2.54 MB 31 8 ต.ค. 63
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 8/2563 ดาวน์โหลด 1.50 MB 29 8 ต.ค. 63
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 7/2563 ดาวน์โหลด 2.46 MB 39 8 ต.ค. 63
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 6/2563 ดาวน์โหลด 5.02 MB 28 8 ต.ค. 63
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 5/2563 ดาวน์โหลด 2.03 MB 27 7 ต.ค. 63
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 4/2563 ดาวน์โหลด 1.69 MB 48 7 ต.ค. 63
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลด 2.23 MB 43 7 ต.ค. 63
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลด 1.50 MB 37 7 ต.ค. 63
บันทึกการประชุมครู ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด 2.18 MB 36 7 ต.ค. 63
ตารางสอน/ตารางเรียน     ครั้ง วันที่
ตารางสอน/ตารางเรียน ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.99 MB 25 20 มิ.ย. 64
ตารางสอน/ตารางเรียน ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 1.55 MB 86 6 ก.ค. 63
ตารางสอน/ตารางเรียน ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด 0.60 MB 225 26 มี.ค. 63
โปสเตอร์ให้ความรู้     ครั้ง วันที่
มาตรการ 6-6-7 ดาวน์โหลด 3.60 MB 33 2 ธ.ค. 64
ข้อตกลงของโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ดาวน์โหลด 4.18 MB 28 6 ก.ค. 63
มาทำความรู้จักกับ New Normal ดาวน์โหลด 1.34 MB 27 6 ก.ค. 63
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง PM2.5 ดาวน์โหลด 0.40 MB 25 15 ม.ค. 64
5ล...ลดความเสี่ยง เลี่ยงCOVID-19 ดาวน์โหลด 0.52 MB 30 6 ก.ค. 63
HOW TO ทิ้งหน้ากากอนามัย...ทิ้งอย่างไรให้ปลอดภัย ดาวน์โหลด 0.27 MB 29 18 เม.ย. 63
แนวทางการป้องกันไวรัสโคโรนา สำหรับเด็กวัยเรียน ดาวน์โหลด 0.25 MB 31 18 เม.ย. 63
แผ่นพับ     ครั้ง วันที่
การจัดการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ดาวน์โหลด 4.20 MB 26 2 ธ.ค. 64
โรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ ดาวน์โหลด 1.15 MB 132 24 พ.ย 63
โครงการเทใจ ดาวน์โหลด 14.54 MB 39 21 ก.ย. 63
ข้อมูลโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ดาวน์โหลด 0.87 MB 64 27 มี.ค. 63
ผู้มีอุปการคุณ ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด 0.81 MB 126 27 มี.ค. 63
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ดาวน์โหลด 9.47 MB 74 27 มี.ค. 63
ทั่วไป     ครั้ง วันที่
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล (COVID-19) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับครูและผู้ปกครอง ดาวน์โหลด 0.87 MB 37 30 พ.ค. 63
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล (COVID-19) ระดับประถมศึกษา สำหรับครูและผู้ปกครอง ดาวน์โหลด 0.83 MB 54 30 พ.ค. 63
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล (COVID-19) ระดับปฐมวัย สำหรับครูและผู้ปกครอง ดาวน์โหลด 0.87 MB 36 30 พ.ค. 63
โครงการอบรม PA Best of Teacher     ครั้ง วันที่
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ดาวน์โหลด 3.43 MB 710 5 มี.ค. 65
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ppt) ดาวน์โหลด 8.21 MB 56 5 มี.ค. 65