• โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

อัลบัมทั้งหมด

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ

กิจกรรมค่ายคุณธรรม

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70

นักเรียนสร้างสรรค์จำนรรจา

แบบอย่างสร้างสรรค์จำนรรจา

มาตรการ 6-6-7

รายงานผลการจัดการเรียนการสอน (COVID-19) สิงหาคม 2564

รายงานผลการจัดการเรียนการสอน (COVID-19) กรกฎาคม 2564

รายงานผลการจัดการเรียนการสอน (COVID-19) ครั้งที่ 2

รายงานผลการจัดการเรียนการสอน (COVID-19) ครั้งที่ 1

ปัจฉิมนิเทศและบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2563

ค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมอ่านออกยกชั้น ปีการศึกษา 2563

ค่ายลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563

การสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

พิธีมอบเกียรติบัตรปณิธานความดี

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2564

สพป.ปจ.2 ติดตามช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การจัดการเรียนการสอนในถสานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กวัยเรียน (ทีมผู้ก่อการดี) ปี 2563

คณะครูและบุคลากร ศึกษาดูงาน ณ ระยอง

พิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ

Big Cleaning Day

๕ ธันวาคม

Game-based Learning : IDEA KIT

Game-based Learning : Walk Rally

ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓

โรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์) ศึกษาดูงาน

ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนน้องฯ

ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563

หนูน้อยฟันสวย ปีการศึกษา 2563

ยุวชนน้อยตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยา

ยุวชนน้อยตามรอยประวัติศาสตร์ ณ ปราจีนบุรี

Zero Waste Ranger 2563 : แยกขยะ ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนตำบลวังดาล (Strong , Smart , Smile)

ค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2563

การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต การขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันภาษาไทย ประจำปี 2563

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

การรับประทานอาหารกลางวัน แบบ New Normal

การเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 แบบ New Normal

ห้องเรียนแบบ New Normal

การติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/2563

รพสต.วังดาลแนะนำการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ

ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สัปดาห์ที่ 4

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สัปดาห์ที่ 3

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล สำหรับครูและผู้ปกครอง

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สัปดาห์ที่ 2

การรับเงินทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สัปดาห์ที่ 1

ปัจฉิมนิเทศและบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2562

ค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2562

ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2562

วันมาฆบูชา ประจำปี 2563

นิทรรศการ สสส.

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

Merry Christmas & Happy New Year

ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562

การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน

การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2562

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ

๕ ธันวาคม

วันวชิราวุธ ประจำปี 2562

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นิทรรศการโครงการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2562

โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ASEAN DAY 2019 วันอาเซียน ประจำปี 2562

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.๑๐

การรับเงินปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 แห่เทียนพรรษา

การให้ความรู้เรื่องการบริโภคผัก ผลไม้ และภาวะโภชนาการ

วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562