• โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ผอ.เขต พบเพื่อนครู (เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3) ทั่วไป 26 ธ.ค. 65
2 กิจกรรม Merry Chrismas & Happy New Year 2023 ทั่วไป 23 ธ.ค. 65
3 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2/2565 ทั่วไป 22 ธ.ค. 65
4 การเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (Day Camp) ทั่วไป 21 ธ.ค. 65
5 การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 9 ธ.ค. 65
6 วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ทั่วไป 5 ธ.ค. 65
7 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 ทั่วไป 25 พ.ย 65
8 ผู้ใหญ่ใจดี : สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน ทั่วไป 14 พ.ย 65
9 1 วัน 1,000 ห้องเรียน ทั่วไป 1 พ.ย 65
10 ผู้ใหญ่ใจดี : มอบทุนการศึกษา ทั่วไป 29 ต.ค. 65
11 ผู้ใหญ่ใจดี : มอบที่นอน ทั่วไป 29 ต.ค. 65
12 งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดใหม่พรหมสุวรรณ ทั่วไป 16 ต.ค. 65
13 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 13 ต.ค. 65
14 วันออกพรรษา ประจำปี 2565 ทั่วไป 10 ต.ค. 65
15 กิจกรรมการเรียนรู้ "จาก STEM to STEAM" ทั่วไป 10 ต.ค. 65
16 อาลัยกับเหตุการณ์การสูญเสีย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดหนองบัวลำภู ทั่วไป 7 ต.ค. 65
17 ผู้ใหญ่ใจดี : มอบเงินทุนสนับสนุน ขนมและนม ทั่วไป 7 ต.ค. 65
18 ผู้ใหญ่ใจดี : สนับสนุนอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษา ทั่วไป 4 ต.ค. 65
19 การประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเขตคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 26 ก.ย. 65
20 การนิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ทั่วไป 12 ก.ย. 65
21 งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ทั่วไป 7 ก.ย. 65
22 ผู้ใหญ่ใจดี : สนับสนุนอาหารกลางวัน ทั่วไป 26 ส.ค. 65
23 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้วยการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 3 ทั่วไป 18 ส.ค. 65
24 งานมหกรรมวิชาการ "Open House 2022" ณ โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ ทั่วไป 18 ส.ค. 65
25 ผู้ใหญ่ใจดี : สนับสนุนวัตถุดิบประกอบอาหาร ทั่วไป 15 ส.ค. 65
26 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั่วไป 11 ส.ค. 65
27 วันอาเซียน (ASEAN Day) 2565 ทั่วไป 11 ส.ค. 65
28 "มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง" ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั่วไป 6 ส.ค. 65
29 ผู้ใหญ่ใจดี : สนับสนุนอาหารกลางวัน ทั่วไป 5 ส.ค. 65
30 การนิเทศ ติดตามการเยี่ยมชั้นเรียน ห้องเรียนคุณภาพ : โรงเรียนคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั่วไป 22 ก.ค. 65
31 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทั่วไป 21 ก.ค. 65
32 พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการชุมชนมอบทุนการศึกษานักเรียน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี ๒ ทั่วไป 20 ก.ค. 65
33 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๒๕๖๕ ทั่วไป 12 ก.ค. 65
34 การแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่อง ทีมนักกีฬาฟุตบอล ทั่วไป 12 ก.ค. 65
35 การคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นประถมศึกษา ทั่วไป 8 ก.ค. 65
36 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตคุณภาพ ทั่วไป 7 ก.ค. 65
37 ผู้ใหญ่ใจดี : สนับสนุนอาหารกลางวัน ทั่วไป 1 ก.ค. 65
38 นิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ทั่วไป 28 มิ.ย. 65
39 ผู้ใหญ่ใจดี : มอบน้ำดื่ม ทั่วไป 27 มิ.ย. 65
40 กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ทั่วไป 27 มิ.ย. 65
41 กิจกรรมวันภาษาไทย ๒๕๖๕ ทั่วไป 27 มิ.ย. 65
42 วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 ทั่วไป 24 มิ.ย. 65
43 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 16 มิ.ย. 65
44 การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ ทั่วไป 29 พ.ค. 65
45 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 23 พ.ค. 65
46 การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 20 พ.ค. 65
47 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 17 พ.ค. 65
48 การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 17 พ.ค. 65
49 นิทรรศการ "ห้องเรียนคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2564" ทั่วไป 6 พ.ค. 65
50 การประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วไป 29 มี.ค. 65
51 ปัจฉิมนิเทศ ยุวบัณฑิต กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ (Open House) ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 25 มี.ค. 65
52 กิจกรรมอ่านออกยกชั้น ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 24 มี.ค. 65
53 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Local Assessment System : LAS) ทั่วไป 22 มี.ค. 65
54 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ทั่วไป 18 มี.ค. 65
55 การประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 ทั่วไป 14 มี.ค. 65
56 กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 11 มี.ค. 65
57 กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรองแบบไม่พักค้าง (Day Camp) ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 10 มี.ค. 65
58 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ : โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ทั่วไป 7 มี.ค. 65
59 การอบรมเชิงปฏิบัติการ PA Best of Teacher ทั่วไป 5 มี.ค. 65
60 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1 (RT) ทั่วไป 3 มี.ค. 65
61 ศึกษาดูงาน "ห้องเรียนคุณภาพ" โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ทั่วไป 9 ก.พ. 65
62 ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วไป 4 ก.พ. 65
63 ไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ 5 ทั่วไป 18 ม.ค. 65
64 ประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ทั่วไป 17 ม.ค. 65
65 วันครู ประจำปี 2565 ทั่วไป 16 ม.ค. 65
66 ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและให้กำลังใจ ทั่วไป 14 ม.ค. 65
67 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ทั่วไป 10 ม.ค. 65
68 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ กิจกรรมโภชนาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั่วไป 24 ธ.ค. 64
69 การแนะแนวการศึกษาต่อโดยวิทยาลัยอาชีวพาณิชยการปราจีนบุรี ทั่วไป 9 ธ.ค. 64
70 วันต่อต้านการทุจริตสากล 2564 ทั่วไป 9 ธ.ค. 64
71 การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 รูปแบบ On-Site ทั่วไป 7 ธ.ค. 64
72 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Canva" ทั่วไป 30 พ.ย 64
73 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน อ.2 - ป.3 ทั่วไป 24 พ.ย 64
74 Big Cleaning Day ก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564 ทั่วไป 18 พ.ย 64
75 การอบรมการตรวจ ATK ด้วยตนเองและมาตรการป้องกัน COVID-19 ทั่วไป 8 พ.ย 64
76 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์มอบน้ำดื่ม ทั่วไป 7 พ.ย 64
77 ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๔ ทั่วไป 16 ส.ค. 64
78 ลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั่วไป 1 ส.ค. 64
79 ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ทั่วไป 18 ก.ค. 64
80 ลงนามถวายพระพร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั่วไป 13 ก.ค. 64
81 แจ้งการจ่ายอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน 1/2564 ทั่วไป 8 มิ.ย. 64
82 การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2564 ทั่วไป 7 มิ.ย. 64
83 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พบเพื่อนครู ทั่วไป 7 มิ.ย. 64
84 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทั่วไป 3 มิ.ย. 64
85 มาตรการควบคุมหลักในสถานศึกษา ทั่วไป 25 พ.ค. 64
86 การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 24 พ.ค. 64
87 เชิญชวนฉีดวัคซีน COVID-19 ทั่วไป 19 พ.ค. 64
88 ผลการสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 23 เม.ย. 64
89 ปัจฉิมนิเทศและบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 8 เม.ย. 64
90 ค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 5 เม.ย. 64
91 กิจกรรมอ่านออกยกชั้น ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 31 มี.ค. 64
92 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 31 มี.ค. 64
93 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2564 ทั่วไป 25 มี.ค. 64
94 ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 25 มี.ค. 64
95 การสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 19 มี.ค. 64
96 โครงการ "Sight for kids" ทั่วไป 17 มี.ค. 64
97 การสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 13 มี.ค. 64
98 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 13 มี.ค. 64
99 ผู้ใหญ่ใจดี : สนับสนุนอาหารกลางวันและไอศกรีม ทั่วไป 12 มี.ค. 64
100 ตรวจสุขภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 10 มี.ค. 64
101 ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา ทั่วไป 5 มี.ค. 64
102 ผู้ใหญ่ใจดี : สนับสนุนอาหารกลางวันและไอศกรีม ทั่วไป 24 ก.พ. 64
103 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2564 ทั่วไป 19 ก.พ. 64
104 การแนะแนวโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีนครกบินทร์ ทั่วไป 17 ก.พ. 64
105 ผู้ใหญ่ใจดี : มอบน้ำดื่ม ทั่วไป 8 ก.พ. 64
106 ผู้ใหญ่ใจดี : มอบไอศกรีมและผลไม้ ทั่วไป 5 ก.พ. 64
107 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ทั่วไป 5 ก.พ. 64
108 การสอบ Pre O-NET ป.6 และ ม.3 ทั่วไป 4 ก.พ. 64
109 บริการตรวจวัดสายตาและบริการตัดแว่นให้นักเรียน ทั่วไป 1 ก.พ. 64
110 ประกาศเปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2564 ทั่วไป 29 ม.ค. 64
111 สพป.ปจ.2 ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนตามปกติ ทั่วไป 25 ม.ค. 64
112 อันตรายจากหมึกสายวงฟ้า (Blue-ringed octopus) ทั่วไป 22 ม.ค. 64
113 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ทั่วไป 18 ม.ค. 64
114 ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี "การเฝ้าระวังและป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5" ทั่วไป 15 ม.ค. 64
115 สพป.ปจ.2 ติดตามช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วไป 7 ม.ค. 64
116 ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ทั่วไป 3 ม.ค. 64
117 โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กวัยเรียน (ทีมผู้ก่อการดี) ปี 2563 ทั่วไป 25 ธ.ค. 63
118 รับมอบทุนมูลนิธิร่วมใจเครือสหพัฒน์ 2540 ทั่วไป 25 ธ.ค. 63
119 คณะครูและบุคลากร ศึกษาดูงาน ณ ระยอง ทั่วไป 18 ธ.ค. 63
120 พิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ ทั่วไป 15 ธ.ค. 63
121 Big Cleaning Day ทั่วไป 14 ธ.ค. 63
122 ขอเชิญร่วมพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ ทั่วไป 10 ธ.ค. 63
123 ๕ ธันวาคม ทั่วไป 4 ธ.ค. 63
124 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 1 ธ.ค. 63
125 เรียนอย่างไรให้สนุก : Game-based Learning ทั่วไป 13 พ.ย 63
126 แนะแนววิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ ทั่วไป 9 พ.ย 63
127 ผู้ใหญ่ใจดี : สนับสนุนอาหารกลางวัน ทั่วไป 9 พ.ย 63
128 ผู้ใหญ่ใจดี : มอบวัตถุดิบประกอบอาหาร ทั่วไป 30 ต.ค. 63
129 ประดิษฐ์กระทง ประจำปี 2563 ทั่วไป 30 ต.ค. 63
130 การป้องกันโรคฟันผุในวัยเรียน ทั่วไป 27 ต.ค. 63
131 ทุนนักเรียนดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ ทั่วไป 26 ต.ค. 63
132 กฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ ทั่วไป 18 ต.ค. 63
133 โรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์) ศึกษาดูงาน ทั่วไป 12 ต.ค. 63
134 ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนน้องฯ ทั่วไป 11 ต.ค. 63
135 แนะแนววิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการปราจีนบุรี ทั่วไป 5 ต.ค. 63
136 ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563 ทั่วไป 3 ต.ค. 63
137 หนูน้อยฟันสวย ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 2 ต.ค. 63
138 ุุยุวชนน้อยตามรอยประวัติศาสตร์ ณ อยุธยา ทั่วไป 25 ก.ย. 63
139 ยุวชนน้อยตามรอยประวัติศาสตร์ ณ ปราจีนบุรี ทั่วไป 24 ก.ย. 63
140 Zero Waste Ranger 2563 : แยกขยะ ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน ทั่วไป 22 ก.ย. 63
141 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนตำบลวังดาล (Strong , Smart , Smile) ทั่วไป 18 ก.ย. 63
142 ค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 16 ก.ย. 63
143 ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ ทั่วไป 3 ก.ย. 63
144 การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต การขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ทั่วไป 27 ส.ค. 63
145 ไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ 4 ทั่วไป 25 ส.ค. 63
146 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ทั่วไป 18 ส.ค. 63
147 โครงการสานฝันด้านดนตรีให้เด็กโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ทั่วไป 13 ส.ค. 63
148 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั่วไป 11 ส.ค. 63
149 โครงการส่งเสริมอนามัยสำหรับเด็กวัยเรียน 2563 ทั่วไป 7 ส.ค. 63
150 โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 6 ส.ค. 63
151 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั่วไป 24 ก.ค. 63
152 วันภาษาไทย ประจำปี 2563 ทั่วไป 24 ก.ค. 63
153 โครงการอบรมแผนไทยน้อยยอดกตัญญู ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 21 ก.ค. 63
154 การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 17 ก.ค. 63
155 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 16 ก.ค. 63
156 กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ทั่วไป 3 ก.ค. 63
157 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แบบ New Normal ทั่วไป 1 ก.ค. 63
158 โครงการอบรมด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป 23 มิ.ย. 63
159 รพสต.วังดาลแนะนำการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ ทั่วไป 20 มิ.ย. 63
160 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ทั่วไป 17 มิ.ย. 63
161 การตรวจเยี่ยม โดยอบต.วังดาลและรพสต.วังดาล ทั่วไป 10 มิ.ย. 63
162 การตรวจเยี่ยมตามมาตรการ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วไป 3 มิ.ย. 63
163 การติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซม ปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป 27 พ.ค. 63
164 การรับเงินทุนเสมอภาค (COVID-19) ทั่วไป 24 พ.ค. 63
165 ไม่ได้เรียนออนไลน์ ไม่ใช่ปัญหา ทั่วไป 20 พ.ค. 63
166 การติดตามและตรวจงานงบปรับปรุงซ่อมแซมและครุภัณฑ์ ทั่วไป 19 พ.ค. 63
167 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั่วไป 4 พ.ค. 63
168 การล้างมือ ช่วยป้องกัน COVID-19 ทั่วไป 1 พ.ค. 63
169 DLTV : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั่วไป 1 พ.ค. 63
170 5ล...ลดความเสี่ยง เลี่ยงCOVID-19 ทั่วไป 27 เม.ย. 63
171 แนวทางการป้องกันไวรัสโคโรนา สำหรับเด็กวัยเรียน ทั่วไป 19 เม.ย. 63
172 HOW TO ทิ้งหน้ากากอนามัย...ทิ้งอย่างไรให้ปลอดภัย ทั่วไป 19 เม.ย. 63
173 สมัครเรียน ปีการศึกษา 2563 Online ทั่วไป 2 เม.ย. 63
174 การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 31 มี.ค. 63
175 การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่อง COVID-19 ทั่วไป 19 มี.ค. 63
176 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 13 มี.ค. 63
177 การฉีดวัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน ทั่วไป 12 มี.ค. 63
178 การเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 6 มี.ค. 63
179 การแนะแนวโดยโรงเรียนนนทรีวิทยาคม ทั่วไป 21 ก.พ. 63
180 ผู้ใหญ่ใจดี : มอบวัตถุดิบประกอบอาหาร ทั่วไป 17 ก.พ. 63
181 การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 15 ก.พ. 63
182 ปิดเทอมเติมธรรม ทั่วไป 12 ก.พ. 63
183 การตรวจรับครุภัณฑ์ DLIT ทั่วไป 11 ก.พ. 63
184 กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ทั่วไป 7 ก.พ. 63
185 กิจกรรม "เปิดบ้านวังดาล" (Open House) ทั่วไป 6 ก.พ. 63
186 นิทรรศการโครงการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ ทั่วไป 23 ม.ค. 63
187 การตรวจสุขภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 21 ม.ค. 63
188 วันครู ประจำปี 2563 ทั่วไป 16 ม.ค. 63
189 การแนะแนวโดยวิทยาลัยอุตสาหกรรมและพาณิชยศาสตร์ นครนายก ทั่วไป 14 ม.ค. 63
190 การติดตามโครงการบริโภคผัก ผลไม้ และภาวะโภชนาการของนักเรียน ทั่วไป 13 ม.ค. 63
191 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ทั่วไป 11 ม.ค. 63
192 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 1 ตำบลวังดาล ทั่วไป 11 ม.ค. 63
193 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ทั่วไป 10 ม.ค. 63
194 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทั่วไป 3 ม.ค. 63
195 กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year ทั่วไป 27 ธ.ค. 62
196 การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 25 ธ.ค. 62
197 การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ทั่วไป 20 ธ.ค. 62
198 25 ปี มารีวิทยากบินทร์บุรี ทั่วไป 20 ธ.ค. 62
199 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทร้อยกรอง ทั่วไป 15 ธ.ค. 62
200 การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 12 ธ.ค. 62
201 เราคือเด็กดี V-STAR ทั่วไป 11 ธ.ค. 62
202 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ทั่วไป 9 ธ.ค. 62
203 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ทั่วไป 5 ธ.ค. 62
204 การประชุมรับฟังแนวทางระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ทั่วไป 29 พ.ย 62
205 วันวชิราวุธ ประจำปี 2562 ทั่วไป 25 พ.ย 62
206 การแข่งขันสารานุกรมไทย ทั่วไป 23 พ.ย 62
207 การตรวจสอบเอกสารด้านการเงินและบัญชี และด้านพัสดุ ทั่วไป 18 พ.ย 62
208 การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ประเภทสามัญ ทั่วไป 13 พ.ย 62
209 การติดตั้งครุภัณฑ์ DLIT ทั่วไป 5 พ.ย 62
210 การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 31 ต.ค. 62
211 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วไป 10 ต.ค. 62
212 ศูนย์เขาแก้วเสด็จมอบกฐินให้โรงเรียน ทั่วไป 27 ก.ย. 62
213 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตคุณภาพการศึกษา ทั่วไป 20 ก.ย. 62
214 การติดตามการตรวจประเมินขั้นที่ 5 ทั่วไป 17 ก.ย. 62
215 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"ทุ่งโพธิ์คัพ" ครั้งที่ 1/2562 ทั่วไป 15 ก.ย. 62
216 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 13 ก.ย. 62
217 การแนะแนวโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี ทั่วไป 9 ก.ย. 62
218 การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั่วไป 6 ก.ย. 62
219 โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ ทั่วไป 4 ก.ย. 62
220 การติดตามโครงการบริโภคผัก ผลไม้ และภาวะโภชนาการของนักเรียน ทั่วไป 28 ส.ค. 62
221 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ ทั่วไป 23 ส.ค. 62
222 โครงการอบรมแผนไทยน้อยยอดกตัญญู ทั่วไป 22 ส.ค. 62
223 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ทั่วไป 21 ส.ค. 62
224 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ทั่วไป 19 ส.ค. 62
225 ASEAN DAY 2019 ทั่วไป 14 ส.ค. 62
226 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั่วไป 9 ส.ค. 62
227 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทั่วไป 26 ก.ค. 62
228 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั่วไป 24 ก.ค. 62
229 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์มอบน้ำดื่ม ทั่วไป 23 ก.ค. 62
230 การรับเงินปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 23 ก.ค. 62
231 โครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ ทั่วไป 19 ก.ค. 62
232 กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ทั่วไป 12 ก.ค. 62
233 โครงการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ และภาวะโภชนาการ ทั่วไป 10 ก.ค. 62
234 โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ทั่วไป 3 ก.ค. 62
235 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 28 มิ.ย. 62
236 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 13 มิ.ย. 62
237 การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 13 มิ.ย. 62
238 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ทั่วไป 4 มิ.ย. 62
239 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ทั่วไป 17 พ.ค. 62
240 การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 15 พ.ค. 62