• โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • 82897_0.jpg

  วันเข้าพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8

 • 82896_0.jpg

  วันอาสาฬหบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

 • 82895_0.jpg

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

 • 544813.jpg

  การตรวจวัดรังสีซีเซียม 137

 • 337021059_940944220416721_8837597552230998366_n.jpg

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ยุวบัณฑิต และเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2565

 • 337124415_230761279355019_3793375790531465586_n.jpg

  กิจกรรมการอ่านออกยกชั้น ปีการศึกษา 2565

 • 336800124_602053344828327_5355729526937673663_n.jpg

  ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2565

 • 249075.jpg

  การสอบ NT ปีการศึกษา 2565

 • 248631.jpg

  การสอบ LAS ปีการศึกษา 2565

 • 329362594_1222552598467198_3844102750949527476_n.jpg

  วันมาฆบูชา ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งออนไลน์ (E-Office)

ผู้บริหาร