• โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • 321789759_1245378769379824_1450259500800751354_n.jpg

  ผอ.เขต พบเพื่อนครู (เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3)

 • 321511806_1536840336793116_5257354846204862450_n.jpg

  กิจกรรม Merry Chrismas & Happy New Year 2023

 • 321558133_826281148474680_8693630320411556328_n.jpg

  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2/2565

 • 321348254_1335425940622676_7052636625903160030_n.jpg

  การเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (Day Camp)

 • LINE_ALBUM_กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2565_๒๒๑๒๐๗_65.jpg

  วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 • 416283.jpg

  การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

 • 316963183_1240108549897327_8532139595278691793_n.jpg

  วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565

 • 315648349_1232279757346873_8102352276415820299_n.jpg

  ผู้ใหญ่ใจดี : สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน

 • LINE_ALBUM_1วัน1,000ห้องเรียน (1พ.ย.65)_๒๒๑๑๐๒_3.jpg

  1 วัน 1,000 ห้องเรียน

 • 312057530_1221685341739648_9157857445691334676_n (1).jpg

  ผู้ใหญ่ใจดี : มอบที่นอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งออนไลน์ (E-Office)

ผู้บริหาร